Za mier a pokoj vo svete

Za mier a pokoj vo svete

13.máj bol vyhlásený za Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete pri príležitosti 106.vyročia zjavenia Panny Márie vo Fatime.Aj naša škola sa zapojila do výzvy a s radosťou sme sa modlili a aj spievali ruženec  tak,ako nás k tomu vyzýva Fatimská Panna Mária.Nech zavládne pokoj,šíri  sa láska a dobro medzi ľuďmi.