Výborný výsledok v okresnom kole Pytagorády P6 

Výborný výsledok v okresnom kole Pytagorády P6 

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. A práve v okresnom kole Pytagoriády P6 našu školu úspešne reprezentoval žiak 6.A triedy Filip Brand a svojim počtom bodov obsadil krásne delené 2.-3. miesto. Filipkovi srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov!