Matičný beh

Matičný beh

XXVIII. ročník sa konal na Námestí republiky za účasti 16 škôl ZŠ a SŠ. Súťažilo sa v 11. kategóriách. Behu sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí bojovali v rámci svojich možností či už ako jednotlivci, alebo družstvo.
Najlepšie umiestnenie dosiahol v kategórii prípravka J. Beňuš – 8. miesto
a družstvo v zložení J. Beňuš, A. Sarvaš, J. Farkaš – 4. miesto.
Zo starších žiakov sa najviac darilo v kategórii dorastenci D. Lackovi, ktorý obsadil 13. miesto. Žiaci si overili svoju vytrvalosť, bojovnosť a súťaživosť a do budúcna im držíme palce✊.
Ďakujeme za reprezentáciu školy.