Slávik Slovenska 2023

Slávik Slovenska 2023

V stredu 10 . mája 2023 sa priestormi CVČ Magnet v Lučenci ozýval ľubozvučný spev žiakov základných škôl. Odzneli nádherné hlasy súťažiacich, každý odlišný svojím sfarbením a temperamentom. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci – Dorota Svoradová zo 4. A triedy a Filip Korim zo 7. A triedy.
Porota mala ťažkú úlohu s udeľovaním umiestnení. Pochválila spevákov za ich krásny spev a pripravenosť.
Náš žiak Filip Korim získal v lll. kategórii veľmi pekné 2. miesto . Blahoželáme !
 
Beáta Spahičová