Duchovné slovo

Duchovné slovo

Milí žiaci, rodičia a učitelia!

Hoci baránok ako „veľkonočné zvieratko“ stále viac mizne z pultov našich obchodných domov, je to predsa len baránok, s ktorým už svätopisci v Starom zákone porovnávajú Pána Ježiša: „Ako baránka viedli ho na zabitie.“ (Iz 53,7) Boh vyzbrojil baránka už snáď v pohľade na túto skutočnosť mnohými prednostnými vlastnosťami.

Nasledujúca bájka s hlbokým významom nám môže pomôcť, aby sme práve vo veľkonočnom období napodobňovali Pána Ježiša a používali pravé zbrane; – nie tie, ktoré ničia, ale tie, ktoré budujú Kráľovstvo Lásky:

Keď Pán Boh stvoril svet, tešil sa zo všetkých svojich stvorení. Každý živý tvor mal svoje určenie a všetky stvorenia žili radostne. Len baránok ležal smutne pred Božím trónom a nedokázal sa tešiť s ostatnými stvoreniami. Pán Boh si všimol baránkov smútok a opýtal sa ho: „Čo ti chýba, že si taký smutný a ubitý?“ 

„Ach, Bože môj,“ odpovedal baránok s povzdychom, „ako sa môžem tešiť a radovať, keď som slabý a bezmocný? Prečo som taký iný medzi tvojimi stvoreniami? Prečo si mi nedal zbrane ako ostatným zvieratám, aby som sa mohol brániť? Ostatné zvieratá majú špicaté parohy a ostré pazúry, mocné choboty a jedovaté zuby, rýchle nohy a široké krídla. 

Ony všetci sa dokážu zachrániť, veď vedia liezť a utekať, lietať a ponárať sa, hrýzť a pichať. Ale ja! Ja som bezbranný v tomto veľkom svete a som vydaný napospas mojim nepriateľom.“ 

Pán Boh si vypočul sťažnosti baránka a dal mu za pravdu. „Dávam ti na výber,“ povedal Pán Boh. „Čo by si chcel? Pazúry, nechty, ostré zuby? Chcel by si parožie alebo chobot, krídla alebo plutvy? „Nie, Bože môj,“ odpovedal baránok, „veď také nebezpečné zbrane môžu druhých zraniť. Chcel by som ťa poprosiť o zbrane, ktorými dokážem zlo a nepriateľa naozaj poraziť.“ 

„Tvoja prosba,“ povedal Pán Boh „je správna. Preto ti ju rád splním. Dávam ti teda tie najlepšie zbrane, pomocou ktorých dokážeš všetko prekonať a premôcť.“ Pán Boh dal baránkovi svoje najlepšie dary: miernosť, odovzdanosť a trpezlivosť.

Keď nás druhí napadnú alebo zrania, tak máme všetci sklon reagovať asi takto: „Ako ty mne, tak aj ja tebe!“ Ale pre nás kresťanov by malo platiť: „Tak ako Boh mne, tak ja tebe!“ Pán Ježiš nám ukázal, že na svete nie je nič silnejšieho a víťaznejšieho ako láska, ktorá sa dáva.

Veľká noc je víťazstvom Božej milosrdnej lásky, najmocnejšej zbrane, ktorá uzdravuje všetky rany. Pravá veľkonočná radosť, ktorú pozná len kresťan, spočíva predovšetkým v tom, aby sme ako deti prijali Božie odpustenie a zmilovanie a verili, že Ježiš dá všetko do poriadku!

Túto milosť vyprosila apoštolom Panna Mária, Matka milosrdenstva. Nech aj nás naplní neotrasiteľne silnou dôverou.

Milí učitelia, rodičia a žiaci, bojujme spoločne so zbraňami Pána Ježiša – modlitbou a milosrdnou láskou. Potom aj my v zjednotení s Ježišovým víťazstvom dosiahneme mnohé víťazstvá.

Prajem Vám a vyprosujem milostiplnú Veľkú noc!

P. Tomáš Ján, duchovný školy