Venované ku Dňu učiteľov

Venované ku Dňu učiteľov

Deň učiteľov
Členovia Žiackej školskej rady pri Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci pripravili svojim učiteľom video, v ktorom im posielajú pozdravy ku Dňu učiteľov.
Aj ďalší žiaci chceli pozdraviť svoje pani učiteľky a pánov učiteľov a svoje myšlienky napísali do listov.