Školáčik

Školáčik

Vyšlo nové (predveľkonočné) číslo školského časopisu Školáčik.
Pre žiakov na prezenčnom vyučovaní je k dispozícii na odber ihneď.
Žiaci na dištančnom vzdelávaní si môžu rezervovať výtlačok u svojich triednych učiteľov.
Dočítania, priatelia!
🗞 📰

Editorial

 

Po troch mesiacoch prichádzame s ďalším vydaním školského časopisu Školáčik. Je zrkadlom diania v našom mikrokozme školy a prehľadom o tom, že napriek tomu, že sa stretávame s obmedzeniami, aktivity nekončia a aspoň prostredníctvom technológií žije škola svoj pestrý život ďalej. Vieme, je to výzva, ktorá nás naučila vážiť si také jednoduché momenty, akými sú pohľad do očí, úsmev, rozhovor a všetko to čaro osobnej prítomnosti, ktoré nám teraz chýba. 

Dramatické okolnosti okolo striedania prezenčného a dištančného vzdelávania, starosti o zdravie seba a rodinných príslušníkov, ako aj denné rozhodnutia ovplyvnené zmenenými okolnosťami nás prudko vytrhávajú z našej komfortnej zóny. Nie sú však dôvodom na pozastavenie tvorivosti, spŕšky nápadov a chuti tvoriť niečo nové, hodnotné, a teda ponúknuť žiakom – tým najdôležitejším – nové podnety a nápady na učenie sa, či veselé trávenie voľného času. 

Neraz by nás mohli okolnosti potknúť, či zastaviť. No my vieme, že spoločnými silami to zvládame. 

Niekoľko dní pred Veľkou Nocou Vám chceme v mene celého kolektívu popriať pokojné, plnohodnotné a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov, nech vo Vás najvýznamnejší kresťanský sviatok obnoví nádej návratu tých rozmerov nášho života, ktoré nám chýbajú azda najviac – osobné stretnutia s našimi najmilšími.