Drahí učitelia, rodičia a žiaci!

V dňoch Adventu určite častejšie rozjímame o tom, že Panna Mária sa ponáhľala k svojej príbuznej Alžbete „do istého judejského mesta v hornatom kraji“ (Lk 1,39b). Pohýnala ju k tomu láska, aby svojej príbuznej pomohla a priniesla jej Ježiša. Panna Mária dobre pochopila, že počala Vykupiteľa a má ho darovať …

Duchovné slovo

Kolegyne, kolegovia, milí žiaci ! Milosrdenstvo         Za uplynulé dni, týždne sme mali možnosť počúvať, aký je nebeský Otec nesmierne dobrý, láskavý a milosrdný. Čítali sme napr. o márnotratnom synovi, o žene, ktorej Ježiš povedal: choď a viac nehreš a nakoniec o zmŕtvychvstaní. Všade v týchto situáciách Boh voči nám prejavil svoje veľké Milosrdenstvo. Dobre sa to …

Duchovné slovo

Kolegyne, kolegovia, milí žiaci ! Chcel by som sa s Vami podeliť o jednu  skúsenosť, ktorú som zažil minulý týždeň. Pozvali ma  na  stretnutie s vedením mesta. Toto pozvanie som prijal. Všetci viete, že na takéto stretnutie sa treba vhodne obliecť. Tak aj ja som si dal na tom záležať. Pekne som …

Duchovné slovo

Kolegyne, kolegovia, milí žiaci ! Tieto dni nás  ešte stále napĺňa radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. Ježiš sa zjavuje apoštolom a hovorí im o sebe, o Bohu. Svojou prítomnosťou medzi nimi potvrdzuje večný život, káže o zmysle života a jeho cieli. Vyzýva ich k tomu, aby aj oni po Jeho odchode robili to isté. Kázali, vydávali svedectvo o Bohu, …

Duchovné slovo

Tento týždeň som sa zúčastnil  prednášky, ktorú mal jeden psychológ. Bol som zvedavý, o čom bude rozprávať, pretože som počul, že je veľmi obľúbeným medzi ľuďmi. Rozprával nám o číslach,  že sa z čísiel dá veľa zistiť, ďalej že sa musíme ešte veľakrát narodiť, aby sme boli lepšími. S niektorými myšlienkami sa dalo súhlasiť  …

Pôst

Pôst je obdobie, v ktorom si človek dobrovoľne úplne alebo čiastočne odriekne jedlo, alebo iné pôžitky. Pôstne obdobie sa v rímskokatolíckej cirkvi začína Popolcovou stredou a končí sa Veľkým piatkom. Do pôstnych dní sa v západnom obrade nerátajú nedele. Podľa pôstneho poriadku Rímskokatolíckej cirkvi sú dni prísneho pôstu predovšetkým Popolcová …

Polrok

Kolegyne, kolegovia, milí žiaci !   V evanjeliu podľa  Marka (Mk 1,21-28) sa hovorí o tom, ako Ježiš vošiel do synagógy a učil. Učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.  To, čo učil aj žil a vedel, prečo to hovorí. Nebol iba nejakým mudrlantom, teoretikom,  ktorý rozpráva o niečom, čomu nerozumie. Ježiš nás …

Duchovné slovo – ARCHÍV

 ———————————————-  November 2017    Február 2017 December 2016      November 2016     September 2016     Máj 2016     Apríl 2016 December 2015        Oktober 2015        September 2015       Februar 2015      Január 2014      September 2013/2014           Jún 2013      Máj 2013   …