Riaditeľské voľno

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy Mgr. Mariana Vinarčíková riaditeľské voľno dňa 21. 11. 2018 (streda) z organizačných dôvodov – realizácia celoslovenského testovania piatakov TESTOVANIE 5 – 2018.

Žiaci 6. – 9. ročníka budú odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

Vyučovanie pokračuje 22. 11. 2018.

Dobrodružstvo so včielkami

Týždeň vedy a techniky bol pre žiakov  prvého stupňa sladký – navštívil nás včelár – p. Dávid Turčáni. Žiakov pútavou formou oboznámil  so životom včiel a iných opeľovačov, pochopili význam opeľovania, zoznámili sa  s dejinami včelárstva a samotnou prácou včelára, mali možnosť vyskúšať si včelárske oblečenie. Priblížil im  život včely medonosnej, produkty …

Tajomstvo počítačovej skrinky

V rámci Týždňa vedy a techniky mali žiaci siedmeho ročníka možnosť  spoznať „vnútornosti“ počítačovej skrinky. Náš správca IKT p. Roman Čonka odkryl pred ich očami tajomstvo počítačovej skrinky  a rozobral počítač  na jednotlivé komponenty. Každý hardvér pomenoval a vysvetlil jeho funkciu v počítačovej skrinke. V závere odpovedal na ich zvedavé otázky.

Čítaním za poznaním

Dňa 24. októbra 2018 si žiaci 1. a 2. stupňa zmerali sily v školskej súťaži zameranej na čitateľskú gramotnosť pod názvom „ Čítaním za poznaním .“ Prelúskali sa cez rôzne tajničky, hlavolamy, doplňovačky, puzzle, osemsmerovky, grafy, spievanie a na záver si pripravili veľký projekt, kde uplatnili vedomosti z viacerých predmetov. Žiaci boli rozdelení …

Plody zeme

V októbri žiaci 2. stupňa pripravili jesennú výstavku, kde priniesli rôzne plody zo záhrady, z parku, z prírody. Aj sami tvorili z prírodných materiálov rôzne výrobky, ktorými potom dokrášlili túto výstavku.  

Dňa 17.10.2018 sa žiaci I. stupňa CZŠ sv. J. Bosca zúčastnili na divadelnom predstavení Divadelného centra  v  kine  APOLLO  na  hre  A  BOLD   RABBIT   IN  AFRICA. V hre vystupovali  Zajko so  Zajačicou, ktorí cestovali  do Afriky. Spoznali tam  zvieratá žijúce v Afrike, ktorým  pomáhali. Pomohli aj  náčelníkovi černošského  kmeňa zachrániť jeho malého …

Naša škola sa stala Zelenou školou

17.10.2018 sa oceňovali zelené školy na slávnostnej certifikácii 13. ročníka v Divadle Aréna v Bratislave za účasti doc. RNDr. Ladislava Mika, PhD., vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Medzinárodný certifikát Eco – schools  tento rok získalo 103 materských, základných a stredných škôl a naša škola Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci bola jednou …

Exkurzia Continental

V piatok 12.10.2018 sa 16 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie v závode Continental Zvolen pod vedením p.u. T. Indra a p.u. R. Halajovej. V závode sa vyrábajú brzdové systémy pre rôzne svetové automobilky. Okrem postupu výroby sa žiaci  dozvedeli o duálnom vzdelávaní, výhodou ktorého je príprava absolventa pre výrobu – odbor: mechanik strojov a zariadení …

Európsky deň mobility a športu

Aj tento školský rok sa naša škola sa zapojila do Európskeho dňa mobility a športu. V piatok 21.9.2018 ho oslávili najskôr vybraní žiaci prvého stupňa tanečnou choreografiou a cvičením a po nich sa naši druhostupniari previezli v pelotóne s ostatnými žiakmi iných škôl po Lučenci. Celý náš pelotón viedol známy cyklista Peter Káčer a spoločne sme …

Deň remesiel

Dňa 4.10. 2018 sa skupina žiakov našej školy zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnila na akcii nazvanej „Deň remesiel“, ktorá bola organizovaná v rámci prezentovania stredných škôl umelecko-remeselného zamerania. Tu si mohli žiaci pozrieť i vyskúšať niektoré z netradičných remesiel. Možno práve tento deň pomôže pri výbere budúceho povolania.   “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ …

Exkurzia do Banskej Bystrice

      Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pripravilo v Thurzovom dome výstavy Lokaj jeho cisárskej výsosti a Zelenú sieň vhodné pre žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ. Výstavami napomáhajú  k trvalejšiemu osvojovaniu  si vedomostí  z histórie a prírodných vied. V rámci týždňa vedy a techniky  sa rozhodli  žiaci III. A   využiť  ponuku  hravých a tvorivých programov a vycestovali dňa 2.10.2018 …