OZNAM

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje riaditeľské voľno dňa 29.10. 2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov.

V tento deň sú všetci žiaci automaticky vyhlásení zo stravovania v ŠJ.

 

Mgr. Mariana Vinarčíková, riaditeľka školy

Dňa 17.10.2018 sa žiaci I. stupňa CZŠ sv. J. Bosca zúčastnili na divadelnom predstavení Divadelného centra  v  kine  APOLLO  na  hre  A  BOLD   RABBIT   IN  AFRICA. V hre vystupovali  Zajko so  Zajačicou, ktorí cestovali  do Afriky. Spoznali tam  zvieratá žijúce v Afrike, ktorým  pomáhali. Pomohli aj  náčelníkovi černošského  kmeňa zachrániť jeho malého …

Naša škola sa stala Zelenou školou

17.10.2018 sa oceňovali zelené školy na slávnostnej certifikácii 13. ročníka v Divadle Aréna v Bratislave za účasti doc. RNDr. Ladislava Mika, PhD., vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Medzinárodný certifikát Eco – schools  tento rok získalo 103 materských, základných a stredných škôl a naša škola Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci bola jednou …

Exkurzia Continental

V piatok 12.10.2018 sa 16 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie v závode Continental Zvolen pod vedením p.u. T. Indra a p.u. R. Halajovej. V závode sa vyrábajú brzdové systémy pre rôzne svetové automobilky. Okrem postupu výroby sa žiaci  dozvedeli o duálnom vzdelávaní, výhodou ktorého je príprava absolventa pre výrobu – odbor: mechanik strojov a zariadení …

Európsky deň mobility a športu

Aj tento školský rok sa naša škola sa zapojila do Európskeho dňa mobility a športu. V piatok 21.9.2018 ho oslávili najskôr vybraní žiaci prvého stupňa tanečnou choreografiou a cvičením a po nich sa naši druhostupniari previezli v pelotóne s ostatnými žiakmi iných škôl po Lučenci. Celý náš pelotón viedol známy cyklista Peter Káčer a spoločne sme …

Deň remesiel

Dňa 4.10. 2018 sa skupina žiakov našej školy zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnila na akcii nazvanej „Deň remesiel“, ktorá bola organizovaná v rámci prezentovania stredných škôl umelecko-remeselného zamerania. Tu si mohli žiaci pozrieť i vyskúšať niektoré z netradičných remesiel. Možno práve tento deň pomôže pri výbere budúceho povolania.   “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ …

Exkurzia do Banskej Bystrice

      Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pripravilo v Thurzovom dome výstavy Lokaj jeho cisárskej výsosti a Zelenú sieň vhodné pre žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ. Výstavami napomáhajú  k trvalejšiemu osvojovaniu  si vedomostí  z histórie a prírodných vied. V rámci týždňa vedy a techniky  sa rozhodli  žiaci III. A   využiť  ponuku  hravých a tvorivých programov a vycestovali dňa 2.10.2018 …

Cvičenie v prírode

Prišla jeseň a žiaci sa vrátili do svojich školských lavíc. Po krásne prežitých dňoch prázdnin nastal čas zopakovania svojich vedomostí a čas nadobúdania nových vedomostí. Je to aj čas, keď  žiaci s radosťou  uvítali  možnosť opustiť  školské lavice  a  kráčať dňa  27.9.2018  na cvičenie v prírode. Cvičenie v prírode  umožnilo žiakom rozvíjať ich  pohybové  zručnosti  …

Malý koncert

Na hodine Hudobnej výchovy v 4.A triede sme si vypočuli malý husľový koncert  v podaní našej žiačky Viktórii Zajicovej, ktorá  zahrala pre svojich spolužiakov dve milé ľudové piesne. Tiež  nám vysvetlila  význam a názvy jednotlivých častí husličiek. Žiaci pozorne a so záujmom počúvali a z hodiny mali radosť.   “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Beseda a workshop s Júliusom Bútorom, umeleckám drotárom

Dňa 28.9.2018 sa 20 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka  našej školy zúčastnilo  na akcii nazvanej „ Dnes budem drotárom ja “, ktorá bola organizovaná Novohradskou knižnicou v Lučenci. Vzácnym hosťom besedy a workshpou bol umelecký drotár Július Bútora. Okrem toho, že priniesol svoje nádherné diela  vyrobené z drôtu, tiež nás obohatil  svojimi vedomosťami, …

Deň ochrany života a zdravia v škole

V piatok  28. septembra 2018 sa za pekného počasia na našej škole  uskutočnila praktická časť v rámci dňa Ochrany života a zdravia          Na úvod  sme si  vyskúšali  všeobecný  poplach a zhromaždili sa po triedach na školskom dvore v čase  1,35 minúty. Čas bol v požadovanej  norme a  počet žiakov prvého stupňa bol 50 žiakov …

Svetový deň mlieka na školách

Jogurt, mlieko, syr, ale aj iné mliečne maškrty si priniesli naši žiaci v školských taškách ako zdravú desiatu v poslednú septembrovú stredu. V tento deň 26.9. sa obliekli do bielych tričiek na znak bielej farby mlieka. Týmto spôsobom sme si pripomenuli svetový deň mlieka, ktorého podstatou je oslava významu tejto dôležitej tekutiny. Je …