Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Úspechy na regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína 

Dňa 11.4.2024 sa naši žiaci zúčastnili na ďalšom kole Hviezdoslavovho Kubína. V prvej kategórii poézie nás reprezentovali Vivien Mániková zo 4.A, ktorá získala 3.miesto a Michal Kočiš z 2.A, ktorý sa síce neumiestnil, ale získal Cenu poroty. V tretej kategórii  našu školu zastupovali  v poézii  Natália Tokárová z 8.A triedy …

Svätý Mikuláš – patrón II.A

Vo štvrtok 4.4.2024 nám žiaci 2.A triedy na spoločnej detskej omši  predstavili svojho patróna, sv. Mikuláša. Sv. Mikuláš je medzi deťmi veľmi známy a obľúbený.Prostredníctvom prezentácie žiaci porozprávali zaujímavosti,ktoré mnohé deti o sv. Mikulášovi nepoznali.Sv.Mikuláš je príkladom obetavej lásky k blížnemu a milosrdného prístupu človeka. 2.A

KLOKANKO 

Dňa 26.03.2024 si žiaci Cirkevnej základnej školy overili svoje vedomosti v súťaži KLOKANKO. Na Slovensku je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž. Do súťaže sa zapojili žiaci z 1. stupňa. Súťaž je dobrovoľná a je určená pre všetky ročníky. Spočíva vo vypracovaní testu, úlohy sú veľmi zaujímavé a podporujú logické myslenie.  …

Kniha – nenahraditeľný spoločník

História kníh ide ruka v ruke s históriou prvých vyspelých civilizácií. Staroveká literatúra bola zdrojom predovšetkým náboženských presvedčení, názorov na vznik života či poučných príbehov. Od týchto čias sa pohľad na knihy a literatúru ako takú neustále menil. Knihy v sebe skrývali príbehy o láske, nenávisti, vojnách, trápeniach i radostiach …

Predstavujeme patróna 

Naším patrónom VII.A je pápež sv. Ján Pavol II. Prezentáciou sme predstavili  jeho život  aj našim spolužiakom. Veľká pokora, oddanosť, skromnosť a ochota  pomáhať všetkým bez rozdielu – to charakterizuje túto významnú osobnosť a  môže byť pre nás veľkou inšpiráciou. Aj keď v živote nemáme vždy všetko ľahké, s Božou …

Pripomenuli sme si……

Deväť mesiacov pred Vianocami slávime na Slovensku Deň počatého dieťaťa. Je to každoročne 25. marca. Ide o deň úcty voči každému človeku a uznanie, že ľudská dôstojnosť prináleží každému človeku od momentu počatia. Symbolom Dňa počatého dieťaťa je biela stužka. Naznačuje krehkosť a nevinnosť detí pred narodením. V tomto roku …

Účasť v národnom kole Európskeho kvízu o peniazoch

Vo štvrtok 21.3.2024 si tím vybraných žiakov 7., 8. a 9. ročníka našej školy preveril  svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti v slovenskom národnom kole Európskeho kvízu o peniazoch, ktoré sa konalo na platforme Kahoot. Kvíz je súčasťou Európskeho týždňa financií. I keď náš tím nebol víťazom, v konkurencii približne 500 tímov sa …

Marec, mesiac knihy

S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“ (Ján Amos Komenský)  Marec je mesiacom kníh. Tento mesiac je venovaný podpore čítania, literatúry a knihám. „Mesiac kníh“ je vynikajúcou príležitosťou objaviť nových autorov, preskúmať rôzne žánre a venovať sa literatúre zábavným …

Deň vody

Vode sa hovorí aj modré zlato, pretože v mnohých oblastiach sveta je jej žalostne málo. Aj dnes žijú na svete miliardy ľudí bez prístupu k čistej a vyhovujúcej vode. Svetový deň vody nám každoročne 22. marca pripomína, že voda je vzácna, musíme si ju vážiť a nesmieme ňou plytvať.

Šaliansky Maťko krajské kolo 

Krajské kolo Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa každoročne koná v Banskej Bystrici. Nebolo tomu inak ani tento rok, na 29. ročníku súťaže. Okres Lučenec reprezentovala víťazka okresného kola v II. kategórii, žiačka našej školy, Stelka Vojteková. Umiestnenie síce nezískala, no svojou úžasnou reprezentáciou, za ktorú jej ďakujeme, získala cenné skúsenosti …