Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

O Z N A M

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

udeľuje riaditeľské voľno dňa 14.06. 2019 (piatok) z prevádzkových dôvodov.

V tento deň sú všetci žiaci automaticky vyhlásení zo stravovania v ŠJ.

Mgr. Mariana Vinarčíková, riaditeľka školy

Legiovlak

V pondelok 10. júna sa žiaci 8.A aj s triednym učiteľom vydali po stopách československých legionárov na akciu Legiovlak. Touto zaujímavou metódou sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti o živote legionárov v Taliansku, Francúzsku, ale najmä Rusku. Žiaci sa dozvedeli s čím sa legionári každodenne potýkali a ako sa napokon z Transsibírskej magistrály dostali až naspäť do Československa. …

Najkrajší literárny projekt.

V rámci čitateľskej gramotnosti prebehla na škole školská súťaž pre 5. – 8. roč.  pod názvom „Najkrajší literárny projekt.“ Žiaci si mohli vybrať tému z jednotlivých prebraných lit. tematických celkov. Bola to kolektívna práca, čiže každá trieda pripravila len jeden projekt a na prípravu mali jeden mesiac. Práce boli veľmi zaujímavé a pekne spracované. …

Púť do Medžugoria.

V dňoch 29. 5. – 1. 6. 2019 naša Cirkevná základná škola sv. J. Bosca  zorganizovala púť do Medžugoria spojenú s poznávacou cestou do Chorvátska. Niekoľkohodinová cesta autobusom cez Maďarsko viedla na Makarskú k moru do Chorvátska. Púť začínala svätou omšou v „chorvátskych lurdoch“ vo Veprici. Po osviežení ducha sme pokračovali …

4.A na kultúrno-historickej obhliadke Lučenca

    Trieda 4.A sa vo štvrtok  16.5.2019 v rámci predmetu Vlastiveda, na ktorom preberáme rôzne oblasti nášho Slovenska a tiež aj Lučenec, vybrali na malú obhliadku kultúrno-historických budov a pamiatok v našom meste. Prechádzka začala pri zrenovovanej budove Radnice, pokračovali sme okolo Reduty a Tržnici. Naše kroky smerovali do bývalej židovskej Synagógy. Tam nám veľmi výstižne …

Matematický klokan

21.marca 2019 sa 19 žiakov zapojilo do najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže  na svete – MATEMATICKÝ KLOKAN. Úspešní riešitelia: Patrik Bartko- kat. Klokanko 1 Filip Brand – kat. Klokanko 2 František Mikuláš  – kat. Benjamín 8 Diplom úspešného riešiteľa získali žiaci, ktorí sa dostali medzi 20% najúspešnejších súťažiacich. Školský šampión : …

Škola v prírode – Veľký Slavkov

Posledný májový týždeň prežilo 33 žiakov z 1.stupňa ZŠ päť skvelých dní vo Vysokých Tatrách. Do Veľkého Slavkova, kde sme boli ubytovaní v apartmánoch Aplend, nás doviezol pán farár. Cesta s ním bola veľmi príjemná a naša prvá zastávka bola : Spišský hrad . Po zdolaní skoro najväčšieho slovenského hradu nás očakávali v Spišskej Kapitule, …

Didaktické hry

Dňa 24.5.2019 sa uskutočnili Didaktické hry, v rámci ktorých si žiaci 1. stupňa CZŠ osvojo- vali  prakticky učivo, ktoré sa realizuje na vyučovacích hodinách telesnej výchovy, prírodo-  vedy a vlastivedy. Pred vyhlásením varovného signálu si žiaci zopakovali druhy varovných signálov a spôsob evakuácie školy. Pri presune si precvičovali základy správneho a účelného pohybu v organizovanej …

Deň rodiny

Prvýkrát sa vo svete pripomínal Medzinárodný Deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny. Rodina je prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu. Antoine de Saint-Exupéry povedal: ,,Pravá …

Noc čítania Biblie 2019

Sv. otec František povedal: „ Biblia má v našom každodennom živote zaujať to isté miesto ako mobil….“ Naša škola sa aj tento rok zapojila do biblického projektu VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2019, ktorý sa začal NOCOU ČÍTANIA BIBLIE 3. mája. Motto tohto roku je príbeh z Lk 19, obrátenie mýtnika Zacheja : „Pán …