Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

Otec Jozef Maretta

V stredu 5. Júna na našu školu zavítal vzácny človek – gréckokatolícky kňaz, manžel a otec štyroch detí, bývalý exorcista prešovskej archieparchie Otec Jozef Maretta. Keďže má čo povedať, tak mu naša škola pripravila celkom bohatý program. O 10:30 hod. mal v duchovnú obnovu s učiteľmi CZUŠ a ostatnými zamestnancami …

Novohradská liga

Tento týždeň sa naši žiaci a žiačky z 3. až 6. ročníka zúčastnili Novohradskej ligy v atletike, kde si v športovom areáli ZŠ L.Novomeského zmerali svoje atletické zručnosti s rovesníkmi z celého okresu. V početnej konkurencii sa vôbec nestratili, predviedli výborné výkony a niektorí doslova prekonali aj samých seba. Najviac …

Oslava Dňa rodiny priniesla radosť a zábavu pre všetky generácie

V sobotu 18. mája sa v areáli našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca konal tradičný Deň rodiny, ktorý prilákal rodičov, starých rodičov, zamestnancov školy a žiakov. V úvode sa prihovorili riaditeľka školy a pán farár, ktorí svojimi slovami zdôraznili dôležitosť rodinných hodnôt a duchovného života v našej komunite. Deň …

Okresné kolo súťaže  ,,Slávik Slovenska“

Dňa 16.5.2024 sa uskutočnilo okresné kolo  speváckej súťaže ,,Slávik Slovenska“, kde sa deti prezentovali slovenskými ľudovými  piesňami. Našu školu reprezenovali  v 1. kat. Michal Kočiš, v 2. kat. Daniela Kočišová a v 3. kat. Filip Korim.  Krásne 2. miesto si v  okresnom kole  vyspieval Filip Korim z 8.A triedy, ktorému …

Svet za zrkadlom

V tomto školskom roku sa štvrtáci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí pod názvom Dúha. Žiakom boli ponúknutétémy Svet za zrkadlom a Zajtra otvoríme ďalšie dvere. Našu žiačku Líviu Triznovú oslovila práve prvá téma. Napísala príbeh, s ktorým zaujala odbornú porotu a umiestnila sa na krásnom 3.mieste.

Oceňovanie úspešných riešiteľov predmetových olympiád

Dnešný deň sa v budove CVČ v Lučenci stretli najúspešnejší riešitelia predmetových olympiád v našom okrese, aby boli ocenení diplomom a malou pozornosťou. Medzi nimi nechýbali žiaci našej školy:  Dominik Bóna, 3.A – 3. miesto v Pytagoriáde P3, Filip Brand, 7.A – 2.- 3. miesto v OK Matematickej olympiády Z7, …

Štúrov Zvolen 

V pondelok 13. mája sme navštívili Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, kde sa konal workshop s názvom Slovo v hlavnej úlohe spojený so súťažou v rétorike. Naši žiaci Alica Bartková (8.A), Patrik Bartko (6.A) a Šimon Mareček (6.A) si vyskúšali rečnícke umenie pred ostatnými žiakmi, kde dostali aj spätnú väzbu …

Deň matiek 

Dnes, 12. mája 2024, sme v Lučenci slávili Deň matiek nezabudnuteľným kultúrnym programom vo farskom kostole, ktorý pripravili šikovní žiaci z našej Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v spolupráci s Cirkevnou základnou umeleckou školou. Ich vystúpenia, od scénok, cez literárne prejavy až po spev a hru na hudobný nástroj, …

Výborný výsledok v okresnom kole  matematickej olympiády

V mesiaci apríl sa naši žiaci Patrik Bartko a Šimon Mareček zo 6.A a Filip Brand zo 7.A zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Všetci traja sa statočne popasovali s náročnými úlohami po úspešnom domácom kole, za čo im patrí pochvala. Výborný výsledok 2.miesto v kategórii Z7 dosiahol Filip Brand. Srdečne mu …

Sv. Mária a sv. Alžbeta

Mesiac máj, je mariánsky mesiac. Májová mariánska úcta má v Cirkvi dávne korene a odvoláva sa na paralelu medzi najkrajším mesiacom roka a najkrajšou ženou medzi ženami. Májové pobožnosti nás majú povzbudiť a obnoviť v horlivosti v tejto úcte počas celého roka. Využime teda čo najlepšie tento mesiac Panny Márie …