Cvičenie v prírode

Cvičenie v prírode

Dňa 21. júna 2024 sa naši žiaci z prvého stupňa zúčastnili cvičenia v prírode, ktoré sa konalo v mestskom parku. Tento deň bol plný hier, športových aktivít a radosti z pohybu na čerstvom vzduchu. 
Cvičenie sa začalo o 9:00 hod. privítaním všetkých detí. Deti sa rozcvičili formou jednoduchých pohybových hier. Po rozcvičke boli rozdelené do menších skupín. Každá skupina mala svojho vedúceho, ktorý deti sprevádzal a dohliadal na bezpečnosť. Deti s nadšením plnili športové úlohy. Následne hrali futbal, vybíjanú, pričom si precvičili tímovú spoluprácu a obratnosť. Tieto hry priniesli deťom veľa zábavy a zároveň podporili ich fyzickú aktivitu.
Cvičenie v prírode sa skončilo  záverečným zhodnotením. Deti odchádzali z parku plné nových zážitkov, s úsmevom na tvári a s radosťou v ❤️. Celý deň bol veľkým úspechom. Deti si užili čas strávený na čerstvom vzduchu, naučili sa nové veci a zlepšili svoju fyzickú kondíciu. Tento deň nám opäť pripomenul, aké dôležité je podporovať zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu už od ranného veku.