Matematický klokan 2023

Matematický klokan 2023

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci druhého stupňa: Patrik Bartko, Terezka Nagyová, Šimon Mareček, Filip Brand, Daniela Dudeková a Adrián Slávik. Za svoju úspešnú účasť si odniesli diplom a malú pozornosť od organizátorov.  Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

smart