Dobšinského „Myšacia bundička“ bodovala

Dobšinského „Myšacia bundička“ bodovala

V mesiaci marec prebehlo celoslovenské kolo výtvarnej súťaže    „Dobšinského rozprávkový svet“. Súťažiaci vo svojich dielach mali čo najoriginálnejšie, formou komiksu, stvárniť výber z troch ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.  S danou témou sa popasovali aj naši štvrtáci a vo svojich prácach vyjadrili svoju fantáziu a kreativitu.

Dve najlepšie práce  z každej kategórie mohli byť odoslané do celoslovenského kola, ktoré prebehlo v ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote.  Našu školu reprezentovali  v I. kategórií  Peter Štecz a Filip Brand.  Odbornú porotu Filipkove stvárnenie  rozprávky „Myšacia bundička“, vytvorenú formou grafického softvéru,  zaujalo  natoľko, že ju ohodnotili krásnym 3.miestom a vecnou  cenou.

Na výtvarných súťažiach obvykle súťaží množstvo prác a ocenia len malý zlomok. Preto sme nesmierne šťastní, že žiak našej  CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci získal toto krásne ocenenie.

Filipkovi blahoželáme a  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

V mesiaci marec prebehlo celoslovenské kolo výtvarnej súťaže    „Dobšinského rozprávkový svet“. Súťažiaci vo svojich dielach mali čo najoriginálnejšie, formou komiksu, stvárniť výber z troch ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.  S danou témou sa popasovali aj naši štvrtáci a vo svojich prácach vyjadrili svoju fantáziu a kreativitu.

Dve najlepšie práce  z každej kategórie mohli byť odoslané do celoslovenského kola, ktoré prebehlo v ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote.  Našu školu reprezentovali  v I. kategórií  Peter Štecz a Filip Brand.  Odbornú porotu Filipkove stvárnenie  rozprávky „Myšacia bundička“, vytvorenú formou grafického softvéru,  zaujalo  natoľko, že ju ohodnotili krásnym 3.miestom a vecnou  cenou.

Na výtvarných súťažiach obvykle súťaží množstvo prác a ocenia len malý zlomok. Preto sme nesmierne šťastní, že žiak našej  CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci získal toto krásne ocenenie.

Filipkovi blahoželáme a  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.