V okresnom kole výtvarnej súťaže sme boli úspešní

V okresnom kole výtvarnej súťaže sme boli úspešní

Na tvorbu výtvarných prác „ Vesmír očami detí “ sme veľa času nemali, predsa po návrate na prezenčné vyučovanie sa naši žiaci  veľmi snažili dobehnúť zameškané. Maľovali, kreslili, lepili, tvorili s veľkou radosťou a oplatilo sa.

V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka v okresnom kole odborná porota ocenila  štyri výtvarné  práce a dve ocenenia  patrili  žiakom našej CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci,  Patrikovii  Bartkovi a  Tamare Šalamonovej.  Obidve práce  postúpili  do celoslovenského kola.  

Oceneným žiakom srdečne  blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy . 

Na tvorbu výtvarných prác „ Vesmír očami detí “ sme veľa času nemali, predsa po návrate na prezenčné vyučovanie sa naši žiaci  veľmi snažili dobehnúť zameškané. Maľovali, kreslili, lepili, tvorili s veľkou radosťou a oplatilo sa.

V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka v okresnom kole odborná porota ocenila  štyri výtvarné  práce a dve ocenenia  patrili  žiakom našej CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci,  Patrikovii  Bartkovi a  Tamare Šalamonovej.  Obidve práce  postúpili  do celoslovenského kola.  

Oceneným žiakom srdečne  blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy .