Čo čítali v marci dospeláci

Čo čítali v marci dospeláci

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci
a Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci
uvádzajú
– Čo čítali v marci dospeláci
V marci, mesiaci knihy, sa do čítania kníh zapojili nielen žiaci, ale aj pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci a Cirkevnej základnej umeleckej školy.