iBobor

Cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie,  iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V tomto školskom roku sa našim žiakom darilo: sedem žiakov získalo plný počet bodov a ďalších osemnásť žiakov bolo úspešných.

Úspešní riešitelia:

Kategória Drobci:

 • Viktória Jurášková – 100. percentil
 • Patrik Bartko – 100. percentil
 • Sára Illéšová – 100. percentil
 • Dominika Kemenyíková – 100. percentil
 • Kristína Paulenková – 100. Percentil
 • Matej Dudek
 • Daniela Kočišová
 • Lucia Pocklanová
 • Vivien Szabó
 • Richard Jurášek
 • Tomáš Jalovecký
 • Filip Brand
 • Daniel Cajhan
 • Terézia Nagyová
 • Samuel Bystriansky
 • Tamara Šalamonová
 • ela Urbančoková

Kategória Bobrík:

 • Daniela Dudeková – 100. Percentil
 • Alex Kačáni
 • Kristián Tanóczky
 • Alica Bartková
 • Natália Tokárová

Kategória Benjamín:

 • Michal Olšiak

Kategória Kadet:

 • František Mikuláš – 100. Percentil
 • Matej Jakubišin
 • Tomáš Šinko

 

Úspešným riešiteľom ku krásnemu úspechu gratulujeme a dúfame, že ich bude o rok viac.