Ďakovný list

Pri príležitosti 150. výročia založenia Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci sa dňa 11. decembra 2019 konala slávnostná akadémia, kde riaditeľ školy Mgr. Ondrej Nociar venoval (medzi inými aj) našej Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci Ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu v oblasti poskytovania praktického vyučovania žiakov.
Celému kolektívu Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci blahoželáme k jej krásnemu jubileu, do ďalších rokov želáme všetko najlepšie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.