VYHODNOTENIE  ZBER PAPIERA  2. Polrok 2018/2019

VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 2. Polrok 2018/2019

Stupeň:

    SPOLU:             NAJVIAC:

1.A : 307 kg                      Kočišová Daniela – 89 kg

2.A : 237 kg                        Brand Filip – 147 kg

3.A : 51 kg                          Tokárová Natália – 51 kg

4.A : 83 kg                         Tokárová Ema  – 51 kg

  • Stupeň:

              SPOLU:             NAJVIAC:

5.A : 64 kg                        Štecz Ondrej  – 27kg

6.A : 155 kg                       Hudecová Vivien – 155 kg                       

7.A : 9 kg                          Ferencová Anna – 9 kg

8.A : 196 kg                     Šinko Tomáš – 140 kg   

9.A : 0 kg                         

SPOLU: 678kg+424kg=1102 kg  

 Spracovala : Ing. Adriana Zimanová

                                                       ĎAKUJEME !