Zbieram, zbieraš, zbierame!

 kreatívna, novinárska úloha  Milí malí a veľkí Recyklohráči! Zber starých mobilov vzbudil na školách obrovský záujem, a preto vyhlasujeme, v spolupráci so spoločnosťou Orange, druhý ročník. Aby sme informácie o zbere starých mobilov priblížili čo najväčšiemu počtu škôl, pripravili sme k tomuto ročníku veľmi jednoduchú úlohu, do ktorej sa môže …

Vyrob si recyklorúško!  – kreatívna úloha pre šikovných

Milí malí a veľkí Recyklohráči! Byť v domácej karanténe je pre malých aj veľkých Recyklohráčov zložitá a je úplne normálne, že na Vás môže dôjsť chvíľka smútku a úzkosti. Je veľmi dôležité zachovať si v týchto dňoch aspoň nejaký optimizmus a dobrú náladu. Veríme, že aj naša aktuálna – karanténna úloha …

VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 1. Polrok 2019/2020

Zber papiera – prvý polrok Aj v tomto školskom roku v prvom  polroku  prebiehal na našej škole jesenný zber papiera. Tradične  vyhodnocujeme najšikovnejších zberačov, ktorí týmto spôsobom  prispeli k ochrane životného prostredia.  Tí najaktívnejší žiaci si odniesli vecné ceny a triedy s najväčším množstvom vyzbieraného papiera si pochutili na sladkej odmene – torte, dúfame, že …

VYHODNOTENIE ZBER PAPIERA 2. Polrok 2018/2019

Stupeň:     SPOLU:             NAJVIAC: 1.A : 307 kg                      Kočišová Daniela – 89 kg 2.A : 237 kg                        Brand Filip – 147 kg 3.A : 51 kg                          Tokárová Natália – 51 kg 4.A : 83 kg                         Tokárová Ema  – 51 kg Stupeň:               SPOLU:             NAJVIAC: 5.A : 64 kg                        …

Zbierame baterky 2019

Naša škola sa zapojila aj v rámci Zelenej školy do recyklačného programu  s názvom Recyklohry. Cieľom tohto projektu je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a tak im umožniť osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérii. Projekt je financovaný spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá sa na Slovensku špecializuje na spätný odber …

Naša škola sa stala Zelenou školou

17.10.2018 sa oceňovali zelené školy na slávnostnej certifikácii 13. ročníka v Divadle Aréna v Bratislave za účasti doc. RNDr. Ladislava Mika, PhD., vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Medzinárodný certifikát Eco – schools  tento rok získalo 103 materských, základných a stredných škôl a naša škola Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci bola jednou …

Deň Zeme na našej škole

Aktivity ku Dňu Zeme na našej škole pokračovali aj v piatok 27.apríla. Privítali sme lesných pedagógov z OZ Lesy Kriváň, ktorí  žiakom 2. stupňa zážitkovou formou obohatili vedomosti o lese, jeho funkcii, význame, potravových reťazcoch a spoločenstve lesa. Žiaci si urobili vlastné zbierky semien lesných drevín,  s pomocou pečiatok si vytvorili stopy lesnej zveri.  Úlohou …

Týždeň vedy a techniky na prírodovedných predmetoch

Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu ZELENÁ ŠKOLA, kde prioritná téma je odpad. V priebehu školského roka postupne realizujeme  dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na jej životné prostredie. Postupujeme podľa environmentálneho akčného plánu, ktorý bol schválený v júni 2017. Na základe dotazníka o separácii odpadu sme zistili, …