Polrok

Polrok

Kolegyne, kolegovia, milí žiaci !

 

V evanjeliu podľa  Marka (Mk 1,21-28) sa hovorí o tom, ako Ježiš vošiel do synagógy a učil. Učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.  To, čo učil aj žil a vedel, prečo to hovorí. Nebol iba nejakým mudrlantom, teoretikom,  ktorý rozpráva o niečom, čomu nerozumie. Ježiš nás učí ako byť praktikmi.  Praktik je človek, ktorý nevie odborne veci opísať, ale s uskutočnením nemá problém  na rozdiel od teoretika , ktorý vie veci odborne  opísať, vysvetliť, prečo je to tak, ale nevie ich naplno uskutočniť.  Ježiš viackrát o sebe povedal, že je cesta, pravda a život, a že cesta k Bohu Otcovi vedie cez neho. Koľkí sme ochotní po tejto ceste ísť?  A ako ?  Prakticky alebo iba teoreticky?    

Nie vždy sa nám páčia Ježišove slová,  a preto často hovoríme:  čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Nechaj nás na pokoji! Nestaraj sa do nás!  Reagujeme takisto  ako ten nečistý duch v spomínanom evanjeliu. Dnes je na svete veľa ľudí opantaných zlým duchom, bránia sa a kričia, keď ich Ježiš osloví, keď cítia jeho moc . A často kričia aj jednoduchí kresťania,  keď im niekto pripomenie Desatoro. Svätý Pavol hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva viera.  Ak by dnes medzi nás prišiel Ježiš, iste by nám na prvom mieste pripomínal našu lenivosť ku skutkom viery, o ktorej hovorí aj svätý Pavol.

 Kolegyne, kolegovia, milí žiaci !

 Blíži sa polročné vysvedčenie,  ktoré ohodnotí žiakov, ale aj nás učiteľov. Dostaneme hodnotenie z toho, či sme boli praktikmi alebo iba  teoretikmi.

Mgr. Marian Krupčiak, duchovný školy