Lyžiarsky výcvik  v Tatranskej Štrbe

Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Štrbe

V dňoch 22.-26. januára 2018 sa naša škola  CZŠ J. Bosca v Lučenci zúčastnila lyžiarskeho výcviku. Lyžiarsky výcvik absolvovali žiaci 5. až 9. ročníka. Ubytovaní sme boli v hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe, lyžovanie prebiehalo na svahoch Lopušnej doliny, Podbanského i Ždiaru, kde boli výborné snehové podmienky. Zúčastnení žiaci mali rozdielne lyžiarske zručnosti, niektorí stáli na lyžiach prvý raz, niektorí už mali skúsenosti aj z náročnejších svahov. Dobré počasie a odborný prístup umožnili všetkým žiakom zlepšiť sa v lyžiarskych zručnostiach. Natešené tváre žiakov prezrádzali, že sa tešia to svojich lyžiarskych úspechov a slniečko na oblohe len podčiarkovalo čaro týchto nevšedných zážitkov.  V programe nechýbali ani večerné zábavné akcie, kde sa súťažilo, hralo, ale aj vzdelávalo. Zážitkom pre deti bola i jazda zubačkou  a vláčikom na Hrebienok, kde sme mali možnosť vidieť prekrásne ľadové sochy. Navštívili sme totiž Tatranský ľadový dóm, ktorý je tento rok inšpirovaný rímskokatolíckou bazilikou v Barcelone-  Sagrada Familia. Posledný deň sme ešte popri lyžovačke v stredisku Ždiar Strednica stihli kúpanie v Tatralandii. Lyžovanie, zaujímavý program a všetky zážitky, ktoré si donášame domov v rozžiarených očkách detí prinášajú otázky, či aj o rok bude možné zúčastniť sa lyžiarskeho kurzu. Sme radi, že lyžiarsky kurz splnil nielen vzdelávacie ciele, ale i očakávania detí. Ďakujeme touto cestou Minilige talentov za pomoc pri zorganizovaní nášho lyžiarskeho kurzu. Všetci sa už tešia na ten v budúcom školskom roku.