Englishstar

Englishstar

Do 9. ročníka medzinárodnej súťaže Englishstar sa zapojilo 14 žiakov z našej školy, aby si preverili vedomosti z anglického jazyka. Hlavným poslaním súťaže je propagovať a
popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci zvládli testy na vysokej
úrovni, popasovali sa s rôznymi typmi úloh. Najlepšie výsledky dosiahla  Daniela Dudeková z 8.A triedy. Vecné ceny a diplomy čakali na všetkých zapojených angličtinárov, ktorým
srdečne blahoželáme.