Rodným krajom Novohradu

Rodným krajom Novohradu

Žiaci našej školy sa 22.6.2022 zúčastnili na koncerte zameranom na ľudové zvyky a tradície-,,Rodným krajom Novohradu“.Žiaci si mohli vypočuť regionálne piesne,hru na fujare aj gajdách. O tradíciách sme sa dozvedeli aj prostredníctvom ľudových tancov. Žiaci sa  aspoň na chvíľu vrátili do čias našich starých mám a otcov.

Zuzka