Týždeň vedy a techniky – SÚBOJ V ŠIESTEJ TRIEDE

Týždeň vedy a techniky – SÚBOJ V ŠIESTEJ TRIEDE

Nie, nejde tu o nejaké šarvátky medzi spolužiakmi, ale o regulérny súboj v nezvyčajnej disciplíne. Šiestaci tu súťažili v najväčšom, či najdlhšom výdychu. Napriek tomu, že sú iba začiatočníci vo fyzike, rozhodli sa odmerať objem vydychnutého plynu. K tomu si vlastnoručne vyrobili model spirometra, ktorý používajú lekári na meranie vitálnej kapacity pľúc a súboj sa mohol začať.
Ak máš chuť porovnať svoj objem vydychnutého vzduchu, šiestaci ti poradia ako na to.
Mgr. Zuzana Fulajtárová