Novinky v našej školskej knižnici

Novinky v našej školskej knižnici

Ako sme Vás informovali v predchádzajúcom čísle Školáčika, cez rozvojový projekt „Čítame radi 2“ vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sme získali finančné prostriedky na nákup nových knižných titulov, ktorými sme prispeli k rozšíreniu databázy svojich kníh. Na našej škole je zriadená Školská knižnica už od počiatkov cirkevnej základnej školy. Prvou premenou a modernizáciou prešla v roku 2015, kedy sa začalo pracovať s elektronickým programom evidencie. Odvtedy eviduje knižnica ročný prírastok od 30 do 100 kusov beletrie, odbornej literatúry a náboženskej literatúry. Vďaka projektu Čítame radi 2 sa naša databáza obohatila o množstvo nových titulov: literatúry pre deti a mládež, odbornej literatúry, ale aj náboženskej literatúry. Aby toho nebolo málo, o ďalší rozvoj bibliotéky sa podpísala Rada rodičov. Vďaka ich štedrosti sme zakúpili ďalšie tituly v takom počte, aby s nimi mohli vo dvojiciach pracovať kolektívy žiakov. Ďakujeme!
 

Školskú knižnicu tvoria aj knihy s náboženskou tematikou. V júni sme využili ponuku  vydavateľstva Slovenskej biblickej spoločnosti a získali sme od nich zdarma 510 kusov publikácií zo série Biblické dejiny v 365 príbehoch a Biblických minipríbehov. Žiakom a učiteľom budú kedykoľvek k dispozícii. 

Vďaka peknej spolupráci s vydavateľstvom Martinus sa naša knižnica postupne obohacuje a zútulňuje. Touto cestou ďakujeme za milý sponzorský dar – štyri tulivaky, na ktorých sa nádherne a pohodlne číta! 

T. Bahledová