„Aj chudobnejší majú právo na kvalitné vzdelanie“

„Aj chudobnejší majú právo na kvalitné vzdelanie“

Pod týmto názvom sme sa zapojili do grantovej výzvy o finančný príspevok z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom výzvy bolo podporiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a zlepšiť ich podmienky pri vzdelávaní počas dištančného vyučovania. Na tento účel sme získali finančné prostriedky, ktoré sme využili na zabezpečenie internetového pripojenia a kúpu vhodného technického vybavenia, ako sú tablety a slúchadlá. Našim cieľom bolo motivovať žiakov k zvýšeniu kvality života ohľadom dostupnosti vzdelávania a prístupnosti informácií cez internet. Prispieť k rozvoju ich schopnosti využívať školské vzdelávacie aplikácie a následné zdokonaľovanie ich digitálnych zručností. Aj napriek zlepšenej situácii ochorenia COVID 19 a následného nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie, je táto digitálna technika aj naďalej využívaná žiakmi zo SZP, ktorí sú nesmierne vďační, že aj oni majú možnosť realizovať konkrétne domáce úlohy, prezentácie a projekty ako ostatní ich spolužiaci a kamaráti.