Zlatá žatva na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Zlatá žatva na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Dnes sa uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov našej školy. Napriek zložitej situácii sa deti venovali svojim textom, zodpovedne sa pripravovali a ich námaha priniesla krásny výsledok:

Sebastian Bize – I. kategória – poézia – zlaté pásmo
Patrik Bartko – I. kategória – poézia – zlaté pásmo
Martin Bača – I. kategória – poézia – strieborné pásmo
Filip Brand – I. kategória – próza – zlaté pásmo
Filip Korim – II. kategória – poézia – zlaté pásmo
Natália Tokárová – II. kategória – próza – zlaté pásmo

Blahoželáme ku krásnemu úspechu a postupujúcim želáme veľa ďalších recitačných úspechov a radosť z prednesu! (keďže bolo viac súťažiacich ako fotografov, nedisponujeme individuálnymi fotkami všetkých našich súťažiacich, veríme však, že zážitky sú silnejšie a trvalejšie )