Úspech na krajskom kole Biologickej olympiády

Úspech na krajskom kole Biologickej olympiády

Dňa 18.05.2021 sa online formou konalo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E, na ktorom nás v oblasti botaniky a zoológie a geológie reprezentovali
Dominika Vargicová 8.A,
Dorota Bartková 6.A a
Filip Bize 9.A.
Krajské kolo pozostávalo z dvoch častí: vedomostného testu a hodnotenia zbierky súťažiacich.
Veľmi nás teší, že naša Dominika patrí medzi top 10 najlepších botanikov kraja – obsadila veľmi pekné 4. miesto. Dorotka obsadila 14. miesto v kategórii zoológia.
Sme radi, že nám vyrastá nová generácia šikovných biológov. Srdečne blahoželáme Dominike a Dorotke k peknému umiestneniu v krajskom kole a dúfame, že svoje skúsenosti a vedomosti využijú v ďalšom spoznávaní prírodných vied.
A. Zimanová