Vyhodnotenie súťaže v zbere mobilov

Vyhodnotenie súťaže v zbere mobilov

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže “Zbieram, zbieraš, zbierame”, v rámci ktorej žiaci našej školy odovzdali staré a nepotrebné mobily.

Najaktívnejší žiaci získali vecné ceny od spoločnosti Asecol z programu Recyklohry a to menovite:

Natália Vargicová z 5.A,
Ondrej Štecz zo 7.A ,
Jakub Badinka zo 4.A
Peter Štecz zo 4.A

Blahoželáme!
Teší nás, že nám záleží na životnom prostredí.