Čo vieš o hviezdach? 2021

Čo vieš o hviezdach? 2021

CELOSLOVENSKÉ vyvrcholenie súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Cirkevnú základnú školu sv. Jána Bosca v Lučenci na celoslovenskom kole v prestížnej súťaži „Čo vieš o hviezdach?“ reprezentoval víťaz okresného kola a žiak štvrtého ročníka Filip Brand a taktiež úspešná žiačka šiesteho ročníka Daniela Dudeková, ktorá sa na celoslovenské kolo tejto súťaži kvalifikovala z druhého miesta okresného kola.

Celoslovenské vyvrcholenie  I. kategórie určenej pre žiakov 4. až 6. ročníka bolo kvôli epidemiologickej situácii zorganizované online formou. Veľmi pekný úspech zaznamenala Daniela Dudeková, ktorá v tvrdej konkurencii obsadila výsledné 9. miesto na SLOVENSKU. Víťaz okresného kola a veľmi ambiciózny perspektívny mladík Filip Brand, ktorý sa už pri svojej premiérovej účasti zapísal veľkými písmenami do pamäte mnohých astronómov obsadil 11. miesto. Obom našim úspešným reprezentantom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu.

Ing. Mgr. Mário Bodor, MBA