Svetový deň vody na hodinách anglického jazyka

Svetový deň vody na hodinách anglického jazyka

Zručnosti žiakov sa počas dištančného vyučovania výrazne zlepšili. Vyučovanie anglického jazyka inak, s prepojením medzipredmetových vzťahov s prepojením na informatiku a biológiu sme zažili v týždni, v ktorom si celý svet pripomína svetový deň vody.
What does water mean to you? Čo pre teba znamená voda? Na túto tému viedli žiaci diskusie so svojimi vyučujúcimi, zahrali si Kahoot kvíz, v ktorom sa dozvedeli mnohé nové informácie a taktiež ukázali svoju tvorivosť pri projektovej úlohe, pri vytváraní tzv. slovných oblakov, čiže obrazcov s kľúčovými slovami k téme vody.
Čo znamená voda pre Evku (7.A)?