Európsky deň jazykov

Parlez-vous français? Gavariš pa rusky? Alebo sprechen sie deutsch? Určite ste sa už stretli s niektorým z týchto oslovení na vašich prázdninových cestách. A boli ste schopní ďalej pokračovať v konverzácii?

Nelson Mandela raz povedal: Ak hovoríte s niekým v jazyku, ktorému rozumie, dostanete sa do jeho hlavy. Ak hovoríte s niekým jeho vlastným jazykom, dostanete sa do jeho srdca.

Znalosť cudzích jazykov prináša velké pozitiva v každodennom živote. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26.septembra, sa vyučujúce anglického a nemeckého jazyka prostredníctvom rôznych aktivít, hier, prezentácií a tvorby projektov snažili žiakom ukázať, že „cudzí jazyk“ nie je len predmet v škole, ale je to kľúč, ktorý otvára bránu k lepšiemu zamestnaniu, k lepšej komunikácii, k poznávaniu nových kultúr a krajín ….