Spoznávame Lučenec

Netradičnej formy účelového cvičenia pod názvom „Spoznávame Lučenec“ sa zúčastnili žiaci 5.– 9. ročníka v pondelok 7.9.2020 pod vedením svojich triednych učiteľov. Žiaci sa presúvali v rámci mesta na základe indícií k rôznym stanovištiam, na ktorých plnili úlohy z oblasti histórie, ekológie, environmentálnej výchovy, finančnej gramotnosti, z oblasti fauny a flóry, orientácie v meste, dopravnej výchovy a v parku si otestovali aj telesnú zdatnosť.

Počas plnenia úloh si precvičili okrem iného aj čítanie s porozumením.

Žiaci boli disciplinovaní, dané úlohy zvládli na výbornú a obohatili si svoje vedomosti a poznatky z oblasti histórie, historických pamiatok  a osobností mesta Lučenec.

Úlohy a ciele účelového cvičenia boli v plnom rozsahu splnené.

                                                                                                                      Mgr. Z. Čemanová