Prezentácia SOŠ hotelových služieb a dopravy

Pre deviatakov je veľmi ťažká a dôležitá  správna voľba strednej školy a po jej absolvovaní  ich uplatnenie sa  na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

13.februára do priestorov našej školy zavítali mladí ľudia, stredoškoláci, spolu so svojimi učiteľmi, aby našim deviatakom prezentovali rôzne odbory, ktoré v nasledujúcom školskom roku ponúka Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Napr. mechanik elektronik, kozmetička a vizážistka, cukrár, kuchár, kaderník, agropodnikanie – kynológia a iné.