Karneval

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. V našej škole sme aj my mali karnevalové dopoludnie, ktoré bolo plné zábavy , tanca a smiechu. Keď sme si navzájom poobdivovali naše skvelé masky, spestrili sme si program rôznymi súťažami.tancom a spevom. Každá maska bola originálna a preto bola aj odmenená. Prežili sme naozaj jedinečné chvíle.