Sviatok sv. Jána Bosca, patróna školy

Sviatok sv. Jána Bosca, patróna školy

Dnešný deň bol pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov Cirkevnej základnej školy a Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca v Lučenci o niečo slávnostnejší, než pre ostatných, a to nie len kvôli polročnému hodnoteniu práce žiakov. Pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca a dňa katolíckych učiteľov sa uskutočnila slávnostná sv. omša, na ktorej sa zúčastnili všetci žiaci, zamestnanci a mnohí rodičia a známi. Sv. omšu slávil Mgr. Jozafát Jozef Brigan, Opus J.S.S.