Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019/2020

Dňa 29.1.2020 prebehlo na našej škole školské kolo literárnej súťaže pod názvom Hviezdoslavov Kubín.  Všetci súťažiaci mali veľmi pekne pripravené zaujímavé prednesy v poézii a v próze a niektorí získali aj umiestnenia na prvom, druhom a treťom mieste. Reprezentovať našu školu v obvodnom kole pôjdu žiaci, ktorí získali 1.miesta a to sú Natália Tokárová za prednes poézie a Filip Brand za prednes prózy v I.kategórii a za II.kategóriu v prednese prózy Dorotka Bartková. Prajeme im, ale i všetkým zúčastneným, veľa ďalších úspechov.