Duchovné slovo

Duchovné slovo

Kolegyne, kolegovia, milí žiaci !

Milosrdenstvo

        Za uplynulé dni, týždne sme mali možnosť počúvať, aký je nebeský Otec nesmierne dobrý, láskavý a milosrdný. Čítali sme napr. o márnotratnom synovi, o žene, ktorej Ježiš povedal: choď a viac nehreš a nakoniec o zmŕtvychvstaní. Všade v týchto situáciách Boh voči nám prejavil svoje veľké Milosrdenstvo. Dobre sa to počúva a isto  nás to aj teší, že Pán Boh je voči nám taký milosrdný. 

       V čom  spočíva Jeho milosrdenstvo, čo od nás očakáva?  Pán Boh od nás očakáva, aby sme aj my boli milosrdní, pretože nestačí  len vedieť, čo je milosrdenstvo, ale treba ho aj konať. Pre lepšie pochopenie  uvediem dva príbehy: Rodičia poslali svojho syna do rabínskej školy. Keď sa po roku vrátil, otec sa opýtal syna: „Čo si sa naučil? “ A syn mu odpovedal: „Naučil som sa, že Pán, miluje svoj izraelský národ.“ Otec mu povedal: „Ale to viem i bez rabínskej školy.“ „Áno, ty to vieš,“ odpovedal syn, „ale ja som sa to naučil.“ Aký je v tom rozdiel?

A druhý príbeh:  V autobuse je plno detí a prídu dvaja starší ľudia. Deti vedia, že je správne a slušné, aby uvoľnili miesto starším, dôchodcom, ale oni to neurobia. Informáciu majú, oni to vedia, ale nenaučili sa to. To je ten rozdiel. Vedia to, ale nenaučili sa, že to treba aj urobiť.

      Kolegyne, kolegovia, milí žiaci !

Urobme všetko preto, aby sme nezostali iba pri informácii, že viem, čo je to milosrdenstvo.