The Best Readers

V poradí už 2. ročník čitateľskej súťaže o najlepšieho čitateľa anglického textu pod názvom Best readers prebehol v školskej knižnici v posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami.

Texty sme vybrali s ohľadom na vyhlásenú tému tohtoročného Dňa Zeme pod názvom  „Protect our species“- Chráňte naše druhy, chráňte bohatstvo planéty Zem. A tak sme sa na jednej hodine dozvedeli množstvo informácií z biológie aj geografie a to všetko v cudzom jazyku. Keďže téma zvierat je žiakom veľmi blízka, novým informáciám porozumeli v dostatočnej miere takmer všetci žiaci. Knihy Madagascar a Animals in Danger žiakov zaujali, rozšíril sa im obzor poznania, ale aj anglická slovná zásoba. Na záver boli ocenení žiaci, ktorí nielen plynuli a zrozumiteľne čítali, ale dbali aj na správnu výslovnosť a danému textu porozumeli: Martin Šinko z 5.A, Katka Farkašová zo 6.A, Miška Lastovková zo 7.A a Matej Jakubišin z 8.A.