Exkurzia Úpravňa vody Málinec

Dňa 26.4.2019 sa naša škola pri príležitosti Dňa Zeme a vody zúčastnila geograficko – chemickej exkurzie do obce Málinec v okrese Poltár. Nachádza sa tu vodárenská nádrž na hornom toku rieky Ipeľ a úpravňa vody. Vodárenská nádrž Málinec zabezpečuje protipovodňovú ochranu a zásobuje pitnou vodou okrem iných obcí aj mestá Fiľakovo, Lučenec a Veľký Krtíš. Jej výstavba sa začala 1. apríla 1986. Nádrž uviedli do prevádzky v roku 1994.

V úpravni vody v Málinci, kde sa voda z vodnej nádrže upravuje do formy pitnej vody z vodovodu, sme si prezreli jednotlivé časti prevádzky spojené s odborným výkladom. Nachádzalo sa tu množstvo prístrojov a potrubí. Tento pohľad umožnil našim žiakom poznávať  javy a procesy v pôvodnom prostredí a niektoré z nich žiaci určite využijú vo vyučovaní chémie a geografie. Ďalej sme mali  možnosť pozrieť si aj samotnú vodnú nádrž, ktorá nás ohúrila svojou veľkosťou. Voda získaná z tohto povrchového zdroja musí prejsť úpravňou vody, aby sa následne vodovodným potrubím dostala do našich domácností. Počasie nám prialo a preto sme tento deň  využili na  potulky prírodou, ktorá bola  spojená so spoznávaním krás nášho okolia. Vybrali sme sa smerom k prameňu Ipľa. Cestu nám spríjemňoval spev vtákov a všímali sme si kvitnúcu flóru. Občerstvili sme sa zo samotného prameňa. Unavení, ale plní zážitkov sme si užili tento deň.