Viete správne triediť odpad?

Viete správne triediť odpad?

Pod týmto názvom sa niesla akcia, ktorú zrealizovali žiaci z environmentálneho krúžku pri príležitosti Dňa Zeme 19.apríla, aby zistili úroveň vedomostí obyvateľov nášho mesta v tejto problematike. Mladí ochranári si pre verejnosť pripravili minianketu s tromi otázkami. Z 54 opýtaných Lučenčanov len dvaja nevedeli správne separovať sklo, traja  papier a štyria  plast. Piati ľudia netriedili odpad doma vôbec. Výsledky žiakov príjemne prekvapili a boli radi, že Lučenčanom záleží na ich životnom prostredí a pristupujú k jeho ochrane aktívne.

Veď je známe, že každý Slovák ročne vyprodukuje v priemere 322 kilogramov komunálneho odpadu, z čoho iba necelých 10 % sa úspešne využije ako druhotná surovina. Prvým krokom k efektívnemu hospodáreniu s odpadom je jeho minimalizácia, následné znovupoužívanie a tým posledným je separácia odpadu a využívanie tak vzniknutých druhotných surovín.

 Vyhodnotenie miniankety -počet zúčastnených:  54

1.otázka áno:    53             98  ℅ nie:     1 2  ℅
2.otázka plasty-žltá správne:50 92 % nesprávne: 4 8%  
  papier-modrá správne:51 94 % nesprávne:3 6%  
  sklo-zelená správne:52 96 % nesprávne:2 4%  
3.otázka áno:    49             90 ℅ nie:     5      10 %        
  1. Viete ako sa separuje odpad? áno/ nie
  2. Viete do akej nádoby patrí sklo, papier, plast?

           Sklo – žltá / modrá / zelená

           Papier – žltá / modrá / zelená

           Plast – žltá / modrá / zelená

  1. Separujete odpad doma? áno/ nie