UPOZORNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

UPOZORNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Rodičia, ktorí si chcú nárokovať dotáciu na školské pomôcky pre I. polrok školského roku 2022/2023, musia nevyhnutne do 5.9.2022 doručiť na ekonomické oddelenie školy:

  • Potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi
  • Potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime

 

Po tejto lehote už nebude možné zaradiť žiaka do zoznamu. Pre prípadné ďalšie informácie volajte kontakt 0905 220 967.