Vzdelávanie našich učiteľov

Vzdelávanie našich učiteľov

Počas aktualizačného vzdelávania si naši učitelia zlepšili najprv kompetencie v mediálnych zručnostiach a neskôr rozvíjali svoju komunikáciu, tímovú spoluprácu, empatiu, asertivitu, plánovanie a vedenie tímu.
Toto je tiež práca pedagógov, neustále sa vzdelávať a nabudnuté zručnosti pretaviť do výchovy a vzdelávania žiakov.