Významná osobnosť Novohradu

Dňa  14. decembra  2020 štvrtáci  privítali medzi seba pani  Mgr. Ľudmilu Lacovú. Cieľom vzácnej návštevy bolo žiakom priblížiť  osobnosti  nášho regiónu, významných ľudí,  ktorí z Novohradu pochádzali, alebo tu nejaký čas pôsobili.

Jednou  z nich bol aj básnik a spisovateľ, tiež  novinár a  evanjelický kňaz  Koloman Banšell, ktorý sa stal pre náš región významnou osobnosťou.

Z pútavého rozprávania, ktoré bolo oživené zaujímavým  filmom, žiaci boli veľmi nadšení, niekedy až prekvapení, napríklad spoluprácou K. Banšella  so známym  básnickým velikánom  P. O. Hviezdoslavom. Získali nové vedomosti, o čom svedčili aj správne odpovede na dané  otázky.

Veľmi pekne ďakujeme milej pani  Ľudmile Lacovej, ktorá  popri svojich povinnostiach približuje aj žiakom základných škôl životné príbehy významných osobností slovenského národa.

V. Teleková