Deti seniorom

Deti seniorom

Je pekným zvykom, že žiaci našej školy spravidla dvakrát v roku navštevujú seniorov, aby ich potešili kultúrnym programom, spevom, básňou, tancom.. Teraz to však nie je možné. No pretože október je mesiacom úcty k starším, počas októbrových dní naši malí Gumkáči, Dumkáči a Klubkáči pod láskavým a tvorivým dohľadom pani vychovávateliek mysleli na seniorov a vytvorili vlastnoručne vyrobené milé pozdravy pre klientov Diakonického združenia Betánia v Kalinove, ktoré sú im odovzdané v týchto dňoch. Veríme, že im spravia radosť…