Návšteva výstavy – Stroje Leonarda da Vinci v Synagóge

Návšteva výstavy – Stroje Leonarda da Vinci v Synagóge

Vo štvrtok 22.októbra 2020 deti z triedy 1.A, 2.A, 3.A navštívili výstavu Stroje Leonarda da Vinci v Synagóge, kde sú vystavené vynálezy majstra da Vinciho, génia svojej doby. Niektoré sú vystavené v životnej veľkosti a niektoré v zmenšenej forme. Deti mali najväčšiu radosť z toho, že si mnohé stroje  mohli aj vyskúšať ako fungujú. Tiež sme mohli vidieť kópie jeho známych umeleckých výtvarných diel.

Výstava bola pre nás všetkých veľmi hodnotná a zaujímavá.