Biblická olympiáda

Dňa 5. februára 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo deväť žiakov 2. stupňa. Žiaci sa zodpovedne pripravili z vybraných kníh Sv. písma: Kniha Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Spoločná téma kníh bola: Z tmy do svetla. Postúpili traja najúspešnejší žiaci, ktorí nás budú reprezentovať na dekanátnom kole.

  1. Dominika Vargicová – 7. roč.
  2. Danielka Belíková – 7. roč.
  3. Evka Jakubišinová – 6. roč.

Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov  v ďalšom kole.