Vážení rodičia, milí žiaci!

Dňa 2. septembra 2020 (v stredu) začína nový školský rok.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa otvorenie školského roka uskutoční v jednotlivých triedach bez účasti rodičov.
S usmernením žiakov do tried ochotne pomôžu pani vychovávateľky.
Na základe usmernení MŠVVaŠ SR žiak prichádza do školy s rúškom a pred vstupom do školy odovzdá rodičom podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pred začiatkom nového školského roka 2020/2021.
Tlačivo Vám už poslali triedni učitelia mailom. Ak si ho doma neviete pripraviť, bude Vám k dispozícii na vyplnenie aj 2. septembra pred 8:00. Bez podpísaného vyhlásenia nebude žiakom umožnený vstup do školy.
Žiaci prichádzajú do školy od 7:45 do 8:00, absolvujú ranný filter (meranie teploty a kontrolu rúšok) a v prvý deň sa so svojimi triednymi učiteľmi zdržia do 10:00.
S prváčikmi a ich rodičmi (doprovodom) sa stretneme o 8:00 na školskom dvore pred budovou I. stupňa. Po úvodnom slove je našim malým školáčikom povolený vstup do triedy s jedným rodičom.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať svojich triednych učiteľov.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás! kolektív
Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci