Vážení rodičia, žiaci!

Vážení rodičia, žiaci!

Informujeme Vás, že riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci udeľuje na deň 13. 3. 2020 riaditeľské voľno.

Od pondelka 16. 3. 2020 bude z nariadenia štátu pozastavená prevádzka školy na 14 dní, vrátane vyučovania, školského klubu detí, školského stravovania a športových aktivít.

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na stránke školy, prípadne na stránke školy na Facebooku.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohrozenia verejného zdravia odporúčame všetkým našim žiakom a zamestnancom zdržovať sa vo svojich domácnostiach a nezdržovať sa na miestach s vyššou koncentráciou ľudí.

Ďakujeme.