Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

2023

Dodávateľ Číslo objednávky Dátum odoslania objednávky Účel
Jozef Krnáč, Lučenec, revízny technik, Jasná 14, Lučenec 1/2023 10.1.2023 pravidelná revízia  – komíny
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B. Bystrica 2/2023 13.1.2023 pravidelná revízia – kuchynské meradlá
Roman Mesiarik – REVTECH, F. Kráľa 53/11, Žarnovica 3/2023 23.1.2023 pravidelná revízia – športové zariadenie telocvične a posilňovne
J+A, s.r.o., Vidiná, Zvolenská 29 4/2023 23.1.2023 pravidelná revízia hasiacich prístrojov 
SPOOL, a.s.., Lučenec, Dr. Herza 23 5/2023 30.1.2023 oprava odpoadového potrubia v školskej jedálni
Rezidence M, s.r.o., Mestský park, Lučenec 6/2023 28.3.2023 slávnostný obed pre zamestnancov školy
365 services, s.r.o., Bratislava, Vlárska 76 7/2023 10.5.2023 1 ks LCD dotykový panel
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová  8/2023 17.5.2023 2x magnetická mapa  v hliníkovom ráme
DOXX – stravné lístky, s.r.o., Žilina 9/2023 19.6.2023 stravné lístky 400 ks
MERDOK, s.r.o., Vidiná, Exnárova 1 10/2023 19.7.2023 pravidelná revízia plynových spotrebičov
GUMEX SK, s.r.o., Bratislava, Stará Ivanská cesta 1E 11/2023 4.8.2023 objednávka tovaru podľa cenovej ponuky č. 670301091
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o., Lučenec, Mieru 5912 12/2023 24.8.2023 deratizácia priestorov školy
FOREX – SK, s.r.o., Lučenec, Jiráskova 12 13/2023 5.9.2023 toaletné a hygienické potreby
HANKO, s.r.o., Hodžova 65, Trenčín 14/2023 9.10.2023 šatňové skrinky
Sierra Enterprises, s.r.o., Lučenec, Fiľakovská cesta 285 15/2023 9.10.2023 čistenie OTL
Ladislav Bozó – Mária, Lučenec, Hlavná 5/9 16/2023 16.10.2023 31 ks kalendárov na rok 2024
Kamil Krajnák, Lučenec, Bernoláka 7 17/2023 16.10.2023 revízia elektrických zariadení našej školy
FOREX – SK, s.r.o., Lučenec, Jiráskova 12 18/2023 20.11.2023 toaletné hygienické potreby
LIDL Slovenská republika, v.o.s., Bratislava, Ružinovská 1E 19/2023 22.11.2023 darčekové poukážky
MERDOK, s.r.o., Vidiná, Exnárova 1 20/2023 22.11.2023 bojler 
MERDOK, s.r.o., Vidiná, Exnárova 1 21/2023 4.12.2023 oprava gamatky
GASTRO-HAAL, s.r.o., Nové Zámky, Považská 16 22/2023 5.12.2023 kuchynský riad
Peter Kovan, s.r.o., Divín, Moyzesova 4 23/2023 18.12.2023 vianočné posedenie
MB TECH BB, s.r.o., Banská Bystrica, Priemyselná 2 24/2023 28.12.2023 elite Displey 4th gen 65