Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

2023

Objednávky pre rok 2023      
Dodávateľ Číslo objednávky Dátum odoslania objednávky Účel
Jozef Krnáč, Lučenec, revízny technik, Jasná 14, Lučenec 1/2023 10.1.2023 pravidelná revízia  – komíny
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, B. Bystrica 2/2023 13.1.2023 pravidelná revízia – kuchynské meradlá
Roman Mesiarik – REVTECH, F. Kráľa 53/11, Žarnovica 3/2023 23.1.2023 pravidelná revízia – športové zariadenie telocvične a posilňovne
J+A, s.r.o., Vidiná, Zvolenská 29 4/2023 23.1.2023 pravidelná revízia hasiacich prístrojov 
SPOOL, a.s.., Lučenec, Dr. Herza 23 5/2023 30.1.2023 oprava odpoadového potrubia v školskej jedálni