Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Dvadsiatykrát zaznelo prvé zvonenie školského roka 🔔

Školský rok sme tradične otvorili na školskom dvore, privítali sme našich nových prváčikov a vypočuli si príhovory pani riaditeľky Mgr. Mariany Vinarčíkovej a nášho vzácneho hosťa generálneho vikára Mons. ThDr. PaedDr. Rastislava Poláka, PhD. Po otvorení v škole sme sa presunuli na slávnostnú svätú omšu Veni Sancte, ktorú celebroval práve náš vzácny hosť. 

Tento školský rok je výnimočný, nakoľko naša škola slávi dvadsiate výročie čakajú nás oslavy s ním spojené. Sme radi, že už dvadsať rokov môžeme byť ,,mostom k vzdelaniu a hodnotám” pre žiakov, ktorí našu školu navštevovali, navštevujú a veríme, že mnohí ďalší budú.